Endret: 9 apr 2021     Opprettet: 3 mar 2021

Avfall på avveie

Noen setter avfall på utsiden av avfallskontainere. Det ser ikke pent ut, og er i strid med husordensreglene.

Styret henstiller til at avfall plasseres i avfallskontainere. Utenfor kontainerne har avfallet ingen plass. Har du mer enn hva det er plass til, plasser det i boden til kontainerne er tømt. Eller sjekk om det er ledig plass i andre kontainere. Vi har fjorten 600 liters restavfallskontainere!