Endret: 1 jul 2020     Opprettet: 14 mai 2020

Bjørka fall ved 37c

Ledningsbrudd er årsak til graving utenfor PH vei 37c, og gravingen er årsaken til at ett av områdets gamle hengebjørker må vike.

Gravingen ved Prost Hallings vei 37c skyldes et brudd på en avløpsledning med en fastkjørt TV-traktor, informerte Oslo kommune om, da de var i kontakt med Fjellhushaugen Boligselskap. 

Dette måtte graves opp for å utbedres, og gravegropa ligger under hekken ut mot veien. Deler av hekken ble fjernet for å komme til med en dugelig gravegrop.

Gravearbeidene var over i mai, og i juni var det klart for ta ned et bjørketre som ble skadd i forbindelse med gravearbeidene.

Hekken replantes senere, og også treet erstattes, men det blir neppe bjørk denne gangen.