Endret: 22 feb 2020     Opprettet: 26 mai 2019

Boring av bergvarmebrønner

Mandag 27. mai starter arbeidene på Fjellhus med å bore 12 brønner i forbindelse med boligselskapets installasjon av varmepumpe med bergvarme. Varighet er en måneds tid.

Som det er informert om og vedtatt på de siste to års generalforsamlinger skal boligselskapet installere varmepumper, som henter energien fra bergvarme. Det planlegges etablert 12 energibrønner, som bores foran Prost Hallings vei nr. 44 A-B, 46 A, 48 A og 50 A-B.

Arbeidene starter i uke 22, det vil si fra 27. mai 2019 og foregår i 3-4 uker, avhengig av grunnforholdene.

Arbeidstid er 07:00 – 19:00 mandag-fredag, lørdag 09:00 – 16:00. Boringen vil skape støy.

 

Se oppslag ved alle oppganger, med kontaktinformasjon for de som ønsker å vite mer. Oppslaget følger også denne artikkelen og kan lastes ned her.