Endret: 10 sep 2020     Opprettet: 1 jul 2020

Dyrt el-avfall

I den ene av de to avfallskontainerne som stod utplassert ved PH vei 46 mellom 4. og 15. mai fant Franzefoss Gjenvinning AS elavfall til en samlet pris av 8750 kroner.

Oppfordringen har vært å ikke levere elavfall i avfallskontainerne, ettersom dette koster boligselskapet 350 kroner pluss mva per enhet. De 20 enhetene varierer i form og størrelse, men felles for de alle er at det er snakk om elavfall som kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene rundt om i byen.

Gratis er det imidlertid ikke for boligselskapet, som gjerne tar i mot opplysninger (f.eks.i postkasse ved vaskeri i PH46) fra de som måtte vite hvem som har brukt vår konteiner til å kaste elavfall. 

Styret minner om at det settes ut kasser for deponering elavfall og farlig avfall ved PH vei nr. 46 i perioden 7. september til 14.september 2020.