Endret: 3 apr 2019     Opprettet: 2 apr 2018

ENØK-rapport utarbeidet

Styret har fått utarbeidet en ENØK-analyse for selskapet. Det er Nordisk Energikontroll AS som har levert rapporten. Forrige gang selskapet fikk utført en tilsvarende analyse var i 1996.

ENØK-analysen lister opp 10 ulike enøktiltak som er identifisert og vurdert. Noen tiltak bør gjennomføres, andre må gjennomføres om en skal redusere energiforbruket og forlenge varmeanleggets levetid.

Last ned rapporten her:

ENØK-analyse Fjellhushaugen Boligselskap AS