9 mai 2020

Farlig avfall og elektronisk avfall

Har du farlig- og eller elektronisk avfall liggende, så la det bli liggende litt til!

Fjellhushaugen boligselskap fikk ikke tildelt egne kasser for avhending av farlig avfall eller elektronisk avfall i vår, men til høsten blir det en løsning.

Det er nå bekreftet at boligselskapet får tilgang til

  • 3 kasser for farlig avfall
  • 2 kasser for EE-avfall

Kassene plasseres ut ved nr. 46 i perioden 7. september til 14.september 2020.