29 jul 2020

Ferieavvikling

Vaktmester Mike og styreleder Svein avvikler ferie de neste ukene.

Vaktmester Mike Saeger avvikler ferie fram til midten av august. I hans fravær kan vaskekort byttes hos Frode Eriksen, tel. 90777222 (grunnet en arbeidssituasjonen som innebærer forbud mot bruk av mobiltelefon, anbefales det å tekste først).

Styreleder Svein Gaska er tilgjengelig på epost/SMS.

De øvrige styremedlemmene er i varierende grad tilgjengelige.