Endret: 2 mai 2021     Opprettet: 29 mar 2021

Fjellhushaugen garasjelag - vedlikeholdsarbeid

Til informasjon skal hele garasjeanlegget vedlikeholdes. Dette gjelder alle garasjene som er hvite og blå fra nummer 1- 24.

Fjellhushaugen garasjelag - Vedlikeholdsarbeid

 

Til informasjon skal hele garasjeanlegget vedlikeholdes.

Dette gjelder alle garasjene som er hvite og blå fra nummer 1- 24.

 

Her følger tidsplanen for arbeidene:

12. april                       Garasje 1 - 6

13.-14. april                  Garasje 7 - 14

19.-20. april                 Garasje 17 - 24

20.-21. april                  Garasje 15 - 16

 

Det er viktig at det er fri adgang rundt alle garasjene når arbeidene skal starte. 

Søppelkassene blir flyttet ut fra garasjeveggene og vi ber om at de ikke flyttes på i vedlikeholdsperioden. 

 

Andelseierne har fått tillatelse av boligselskapet til å parkere sin bil på den store plassen bak garasjene nr. 17-24 når arbeidet på deres andel pågår. Parkeringen skjer i puljer på ca 3-5 biler pr døgn i perioden.

 

Det er viktig at arbeiderne ikke blir forstyrret eller heftet i sitt arbeid på bakgrunn av tidsplanen, samt smittevern.

 

 

Spørsmål rettes til Styret i garasjelaget ved:

Lise With          mobil: 951 62 507        

Josip Bozicevic  mobil: 942 61 166

 

Eller pr e-post: fjellhushaugen1@styrerommet.no

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Fjellhushaugen Garasjelag