17 nov 2021

Fra styremøtet 10. november

Saker fra styremøtet i Fjellhushaugen Boligselskap 10. november 2021.

Blant sakene som ble behandlet var:

  • Høstdugnad oppfølging

Det var godt oppmøte på dugnaden med etterfølgende sosialt arrangement. Cathrine søker kommunen om grøntmidler til beskjæring av trær osv..

  • Nye postkasser

Frode følger opp saken mot de to leverandørene som responderte første gang.

  • Elektronisk kommunikasjon med forretningsfører

Styret ønsker å beholde styrets epost; styret@fjellhushaugen.no

  • Rensing av ventilasjonsanlegg/lufterør

Arbeidet er utført ihht tilbud.

  • Rehab trapp ved inngangsdør

Arbeid er utført på alle innganger og pipeløp PH 46 rehabilitert, inkl. mva 157.875 kr.
Pipehatt PH 46 gjenstår.

  • Vannmålere

Utrede om det er lønnsomt for selskapet å installere vannmåler for totalbruk (m3)  fremfor å betale etter areal (m2). Det er ikke snakk om individuelle målere til hver leilighet, men en måler for hver av de fem bygningene.

  • Utkast til budsjett 2022

Utkast fra forretningsfører vedtatt.

***