Gamle bilder av Fjellhus

Her er et knippe bilder fra nabolaget vårt, som alle er hentet fra bildebasen www.oslobilder.no.

Sh/v-bildene med jernbanespor fra 1956, de to grønne er fra 1962, og det falmede er fra 1964. Sh/v-bildene viser området ubebygd, fargebildene viser blant annet den gamle låven til Søndre Fjeldhus gård, som ble revet i forbindelse med ytterligere utbygging av området mot Strømsveien. På Sh/v-bildet av låven fra juni 1964 skimtes den nye blokkbebyggelsen bak. Østre Aker kirkegård inkluderer Nordre Fjeldhus gård.

På finn.no sin kartbase, kan en finne gamle luftfoto og kart over et bestemt område. Her er det tatt med en av hvert, et kart over Fjellhushaugen fra 1875, samt et luftfoto av området før det ble utbygd i 1937. Solkroken, Bryn skole og hovedbanen er kjente landemerker for vårt område, men i 1875 var det bare jernbanen en hadde.

Fjellhus 1962

;