Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling ble avholdt på Bryn skole, personalrommet, 11. mai kl. 18:00. Innkallingen ligger på nettstedet, protokollen legges ut så raskt den er klar fra forretningsfører.