Endret: 24 sep 2018     Opprettet: 22 mar 2017

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling er avholdt. Protokoll kan lastes ned fra «Om oss» i toppmenyen.

Se ellers utsendt brev til aksjonærene datert 9. mars 2018.