Endret: 24 sep 2018     Opprettet: 23 mar 2014

Hovinbyen gror fram

Hovinbyen skal binde sammen indre by og Groruddalen. Forslaget til strategisk plan for området ble lagt fram 8. februar 2016. Høringsfristen var 21. mars. Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra industri til boligby.

Les mer på Oslo kommunes samleside for prosjektet.