Endret: 2 apr 2018     Opprettet: 22 mar 2017

Kalender 2017

Asfaltarbeid i Prost Hallings vei 29. mai 2017. 5. januar, avlesning av strømmålere 23. februar, styremøte 21. februar, brev vedr. dato for generalforsamling 21. mars, distribuert faktura og instruks for bruk av vaskeriet i nr. 46 27. mars, frist for innsending av forslag til generalforsamlinr. 46 28. mars, innføring av betaling for bruk av vaskeriet 3. april, vårrengjøring av Prost Hallings vei 07:00-19:00 8. mai, generalforsamling 8. mai, kontainer bestilt utplassert 13. mai, vårdugnad 15. mai, kontainer hentes 22. mai, asfaltarbeid i Prost Hallings vei starter 23. mai, styremøte mai, sentralfyr slås av 23. juni, sommerfest 2017 I I I I I I I I I I
Asfaltarbeid i Prost Hallings vei
29. mai 2017.

5. januar, avlesning av strømmålere
23. februar, styremøte
21. februar, brev vedr. dato for generalforsamling
21. mars, distribuert faktura og instruks for bruk av vaskeriet i nr. 46
27. mars, frist for innsending av forslag til generalforsamling
28. mars, innføring av betaling for bruk av vaskeriet
28. mars, styremøte
3. april, vårrengjøring av Prost Hallings vei 07:00-19:00
3. april, styremøte
8. mai, generalforsamling
8. mai, kontainer bestilt utplassert
13. mai, vårdugnad
15. mai, kontainer hentes
22. mai, asfaltarbeid i Prost Hallings vei starter
23. mai, styremøte
mai, sentralfyr slås av
19. juni, styremøte
29. juni, sommerfest 2017
6. juli, styremøte
26. september, styremøte
24. oktober, styremøte
5. desember, styremøte