Endret: 13 jan 2019     Opprettet: 2 apr 2018

Kalender 2018

11. januar, styremøte

20. januar, avlesning strømmålere

8. februar, styremøte

9. mars, utsendt brev vedr. dato for generalforsamling

18. mars, styremøte

8. april, frist for innsending av forslag til generalforsamling

12. april, styremøte

16. april, vårrengjøring av Prost Hallings vei 07:00-19:00

24. april, kontainer bestilt og blir utplassert ved nr. 46

28. april, vårdugnad 12-16

30. april, kontainer hentes

2. mai, styremøte

7. mai, generalforsamling

15. mai, styremøte

20. juni, styremøte

11. oktober, styremøte

24. oktober, kontainer settes ut ved nr. 46

27. oktober, høstdugnad

31. oktober, kontainer hentes ved nr. 46

19. desember, utdeling av årets julegave, inkludert Rundskriv 1/18 og Tilbud på markiser.