Endret: 26 sep 2021     Opprettet: 22 feb 2021

Kalender

Kalender 2021

17. februar, styremøte

17. mars, styremøte

7. april, 07:00-19:00, vårrengjøring av Prost Hallings vei

17. april, vårdugnad

17. april, kontaineren kommer

26. april, kontaineren drar

11. mai, hagejord leveres

12. mai, digital generalforsamling på vibbo.no åpner

19. mai, digital generalforsamling på vibbo.no lukker

17. juni, styremøte

6. september, styremøte. Saker fra styremøtet.

26. september, parsellhagevandring 15:00!

22. oktober, kontaineren kommer

23. oktober, høstdugnad

2. november, kontaineren drar