Endret: 16 sep 2020     Opprettet: 8 apr 2020

Kvitt deg med farlig og elektronisk avfall

Fjellhushaugen boligselskap har fått egne kasser for avhending av farlig avfall eller elektronisk avfall.

 

  • 3 kasser for farlig avfall
  • 2 kasser for EE-avfall

er utplassert ved nr. 46 i perioden 7. september til 14.september 2020.

Følg instruksen under!