Endret: 22 jun 2017     Opprettet: 29 mai 2017

Nå asfalteres det

Mandag 22. mai startet arbeidet med å oppgradere deler av Prost Hallings vei. Vår del av veien blir nyasfaltert, det samme skjer med fortauet. Styret har benyttet anledningen til å bestille asfalt til stikkveiene.

Asfaltarbeid 29. mai 2017.
Asfaltarbeid i Prost Hallings vei
29. mai 2017.

Ganske overraskende ble det skiltet veiarbeid i Prost Hallings vei for et par helger siden. Styret i boligselskapet var uforbredt og uinformert, blant annet fordi den kommunale asfaltplanen ennå ikke var offentliggjort.

Styret har ved flere anledninger tidligere bedt om at Prost Hallings vei får nytt veidekke, og nå er bønnene hørt. 22. mai startet arbeidet som skal gi nytt dekke på veien, men også en etterlengtet oppgradering av fortauet, som blir justert og nyasfaltert det også.

Styret hev seg rundt og fikk et pristilbud på å asfaltere de stikkveiene som Oslo kommune ikke tar regningen for og vedtok på styremøtet 23. mai å bestille asfaltering av stikkveiene, etter å ha innhentet pris fra samme entrepenør som  gjør det øvrige asfaltarbeidet. Arbeidet med stikkveiene startet 29. mai.

Sjekk ut Oslo kommunes asfaltplan for 2017.