1 jul 2020

Ny grasklipper

Etter flere problem med selskapets grasklipper som endte med et totalhavari for et par uker siden, vedtok styret 16. juni å anskaffe en ny.

Den gamle grasklipperen som rakk å bli 11 år har hatt mange problemer, men det toppet seg for en måneds tid siden da et ødelagt hjul ble sendt til reparasjon hos Skogsredskaper AS på Alnabru.

Etter to uker var ingenting skjedd og tilbakemeldingen var da at hjulet ikke var ødelagt men punktert. Hjulet ble lappet, men punkterte på nytt og et helt nytt ble bestilt, men feil dimensjon ble levert. Vi fikk låne ett hjul fra en demomaskin, før klippverket under maskinen løsnet grunnet en dårlig sveiseskjøt.

16. juni vedtok styret å kjøpe inn en helt ny maskin, en Husqvarna Rider 316 TsXAWD, som har klippverket foran og ikke under som vår gamle maskin hadde.

Kontrakt ble signert den 17. juni etter styremøtebehandling og maskinen levert den 18. juni samtidig som det ble gitt en opplæring i bruk. Maskinen er tatt i bruk.