Endret: 21 jun 2020     Opprettet: 9 mai 2020

Ny jord til grønne fingre

Et lass toppjord har ankommet. Flere parsellhageinteresserte etterlyses.

6. mai ble det levert 11 m3 matjord til boligselskapet, til bruk for beboerne. Leveransen skjedde med en liten haug bak garasjen ved nr. 46, og resten, eller det meste, bak garasjene til garasjelag 2 ved PH vei nr. 29.

Plasseringen ved nr. 29 er med tanke på kommende oppsett av nye pallekarmer i en ny parsellhage nedenfor garasjene.

Jorda levert ved nr. 46 er allerede tatt i bruk som ny plen etter arbeidet med brønnboring sommeren 2019.

Matjorda (toppjord) er levert fra Oslokompost.

Hilsen Styret