1 jul 2020

Nye stoppekraner

Styret har engasjert Comfort Bryn til å bytte ut alle stoppekranene for radiator-systemet.

Kranene er byttet ut med mye kuleventiler. Årsaken var lekkasje i flere av de gamle stoppekranene. De to kranene til høyre med røde håndtak er for radiatorene, de to stoppekranene til venstre er for bruksvann. Byttet ble påbegynt etter at varmeanlegget ble nedstengt for sesongen, og er snart gjennomført.