Endret: 26 mai 2019     Opprettet: 14 jul 2014

Nye strømmålere

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. Hos oss skjer byttet i løpet av 2018.

Opprinnelig var planen at målerbyttet skulle skje vår/sommer 2017, men styret har fått skjøvet litt på planene slik at det ikke skjer før i år, for å få alle praktiske ting på plass. Hafslund informerer direkte når byttet skjer og ettersom målerne er plassert i oppgangene trenger en ikke være hjemme når det skjer.

Samtidig avvikles Fjellhushaugen Boligselskaps ordning med fellesmåling av strøm og akontoinnbetalingen for dette som en del av husleia avvikles samtidig. Hver enkelt beboer overføres først til Hafslund Strøm, og kan etter overføringen selv velge strømleverandør. Hafslund har leveringsplikt til de som ikke velger annen strømleverandør, men er en dyr løsning sammenlignet med de rimeligste leverandørene.

Det kommer informasjon om når dette gjennomføres.

Les mer om nye målere hos Hafslund Nett .