Og søpla hentes når?

Hos oss kan du forvente at restavfall (grå kontainere) hentes mandag og papir (grønne kontainere) hver andre torsdag.

Renovasjonsetatens nettsted viser hentetidene hos oss.

Det finnes kontainer for glass og hermetikk/metall-avfall ved Joker i Prost Hallings vei.

Alt kan kastes på gjenbruksstasjonene, men ikke lenger i sorte plastsekker. Her finner du innleveringsstedene. Vår nærmeste er Haraldrud gjenbruksstasjon, og er også den største der en også kan avhende hageavfall.

Hver vår og høst skaffer boligselskapet en kontainer som kan benyttes for å kaste større ting i forbindelse med dugnad.

Giftig avfall kunne tidligere leveres til en bil som en gang i året kjørte rundt i nærområdet. denne ordningen er avviklet, og giftig eller farlig avfall som ikke kan leveres som restavfall kan leveres på gjenbruksstasjonene eller der det ble kjøpt. 

Les mer om avfallshåndteringen i Oslo kommune på Renovasjonsetatens nettsted.