Endret: 27 sep 2020     Opprettet: 1 jul 2020

Oppgradert lekeplass

Lekeplassen mellom PH vei 35 og PH vei 35 er oppgradert med nye lekeapparat.

Årlig gjennomfører styret en HMS-vernerunde, blant annet på lekeplassen. Etter årets runde ble det vedtatt å demontere to av lekeapparatene, en vippehuske og et huskestativ og erstatte disse med nye apparater som tilfredsstiller de krav som stilles til slikt utstyr.

I styret er det Andre Hellerud som er HMS-ansvarlig, og kan kontaktes ved spørsmål eller forslag.