Endret: 3 jun 2020     Opprettet: 16 mai 2016

Parsellhageprosjektet

Etter at generalforsamlingen i 2016 godkjente en parsellhagetest bak garasjene til garasjelag 2, ble prosjektet formalisert i 2018 med flytting til ny lokasjon bak garasjen mellom PH vei 33 og PH vei 31.

Parsellhagen ble samtidig utvidet og hagebøndene har begynt sin langtidsplanlegging for 2019 sine avlinger og frøproduksjon.

Foreløpig er det fire andelseiere som er drivere av 17 parseller, som er basert på doble pallekarmer som fylles med jord. Boligselskapet har kjøpt kommunal kompostjord, men enkelte drivere eksprementerer med egne kompostblandinger, blant annet basert på eget kjøkkenavfall.

Er du interessert? Kontakt styret.

Eksisterende lokasjon har fremdeles utvidelsesmuligheter. Avhenging av interessen kan det etableres tilsvarende lokasjoner andre steder. I forbindelse med utbygging av boligselskapets bergvarmeanlegg vil enkelte lokasjoner ikke være egnet for slikt før anleggsarbeidet er over.

Har du forslag til plassering? Kontakt styret.

Oppsatert 26. mai 2019: Styret har anskaffet et antall pallekarmer og kommunal kompostjord for å utvide eksisterende parsellhage.

To aksjeeiere har meldt sin interesse for denne utvidelsen, vi har plass til flere!