11 jun 2021

Småhusplan skal revideres

Plan- og bygningsetaten (PBE) skal revidere reguleringsplan for småhusområdene i Oslos ytre by. Dette er bestilt av byrådet, som i sin politiske plattform vil ta bedre vare på byens småhusområder.

Småhusplanen styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger for hvor mye det er lov å bygge på eiendommene.

her kan du kan si din mening om planen og laste ned tilgjengelige dokumenter og kart.

Uttalelsesfrist: 16.08.2021