Sølvskatten på Teisen

I 1844 fant man spor etter gamle hustufter på Teisen gård. Huset hadde blitt brent ned, men den 14.juni ble en sølvskatt funnet. Denne hadde sannsynligvis blitt gravd ned på midten av år 1000. Det var 16 arabiske mynter, 7 armringer av sølv og en sølvbarre.

Myntene stammer fra byen Kufa like syd for Bagdad. Kufa var kalifatets hovedstad fra 750-762. Det ble også funnet en mengde biter og småringer av sølv, såkalt betalingssølv. Hele funnet veier i alt 514,7 gram. Dette funnet viser at Oslodalen var et rikt og mektig området også før byen ble etablert og at handelsveiene fra det arabiske riket strakte seg langt nord og at det var bosetning på Teisen som drev handel for tusen år siden. Skatten kan nå sees i Historisk Museum.

Skatten ble trolig gjemt unna på grunn av uroligheter, og senere glemt. Det ble funnet spor av et nedbrent hus der sølvskatten ble funnet. Både restene av huset og skatten dukket opp da det ble gravd i område for å anlegge en hagegang. Gjennom dette området gikk Oldtidsveien som et dele mellom gårdene. Skatten ble funnet på området til Teisen gård.

Ny villabebyggelse tar til

På begynnelsen av 1900-tallet utparseleres tomter og en ny villabebyggelse tar til. I Teisenveien finner en fremdeles noen av husene fra denne tiden. Bryns politistasjon lå for eksempel i Teisenveien 4 (det hvite huset nesten nede ved E6 som nå drives som Oslo kommunes boligtilbud til ungdom, UNGBO).

Under de harde 30-årene var det byggestopp på Teisen. Kun jobben med utparsellering av boligtomter ble gjort i denne perioden, men i etterkrigsårene vokser Oslo og behovet for flere boliger er sterkt. OBOS starter bebyggelsen på Teisen og de første flytter inn i 1950. Prost Hallings vei fikk sitt navn i 1952 etter Honoratus Halling (1819-1886) som var sogneprest i Østre Aker fra 1875.

Vårt selskap, Fjellhushaugen Boligselskap AS, ble stiftet 23. februar 1955.

Utbyggingen av E6 i 1970 førte til at flere gamle hus ble revet og noe av det gamle Teisen forsvant.

Kilder:
«Hipp, hipp, hurra!» av Roger Kristiansen
«Toppen i Akersdalen» av Johs. Brenna. Bearbeidet av Toril Jarål 2000
«Oslo byleksikon», Kunnskapsforlaget, fjerde utgave, 2000