14 sep 2019

Strømavregning underveis

Strømavregning for 2017 og 2018 er nå distribuert. Selve avregningen kommer trolig i forbindelse med husleie i november som er første mulige måned en kan gjøre endringer på.

Strømavregning underveis

Strømavregning for 2017 og 2018 er nå distribuert. Selve avregningen kommer trolig i forbindelse med husleie i november som er første mulige måned en kan gjøre endringer på. De fleste får en tilbakebetaling, et beløp som justeres i forbindelse med husleieinnbetalingen. (14. september 2019)

 

Sentralvarmeanlegg påsatt

Sesongen for sentralfyren er i gang og 12. september ble denne påsatt. Ettersom det har skjedd en del med systemet siden våren, er det viktig at alle lufter radiatorene. (14. september 2019)