Trikken til Teisen!

Ingrid Fallets diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som beskriver trikkeløsningen gjennom Hovinbyen, via Teisen.

I gjeldende kommuneplan heter det: «En trikkeløsning vil danne et solid og attraktivt kollektivtilbud for hele beltet mellom Sinsen og Bryn og binde det sammen med resten av byens kollektivtrafikk. Løsningen må også ses i sammenheng med den vedtatte forlengelsen av trikken fra Sinsen til Tonsenhagen, forslaget om en trikkelinje mellom Carl Berners plass og Bryn og en forestående utredning av trikk fra Schweigaards gate over Vålerenga, Etterstad til Bryn.»

Les hele utredningen fra Ingrid Fallet her.

Les Sekretariatet for bytrafikks høringsuttalelse her.