Omsetningspriser

Oversikten under er et forsøk på å vise omsetningsprisene på boligselskapets leiligheter fra mai 2009 til dd, basert på opplysninger i salgsmelding styret mottar fra forretningsfører ved salg og eierskifte.

***

2018              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str Per m2
37 37b IF IE 15.01.19 2,75 mill    
33 37a MP/SFR HCK 01.01.19 2,45 mill    
19 33a KEH TL 15.11 2,65 mill 41  
3 29a TAH TA 30.06 2,85 mill 41  
42 37c SAS BA 07.05 3 mill    
40 37c KJ ØTH 03.05 3,025 m    
46 39a HRT HJ 29.04 2,38 mill    
48 39a AH SE 22.04 1,85 mill    
7 29b ADL ÅMR 01.03 2,51 mill    

***

2017              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str Per m2
65 48a BHB KV 01.01.18 2,55 mill    
36 37a MO/SO RDTL 05.12 3,15 mill    
4 29a HE JEV 16.10 3,17 mill    
64 48a TJ VD/PAL 15.07 2,875 m    
72 50b MC MF 01.06 2,5 mill    
46 39a GH HRT 02.01 2,6 mill    
               

***

2016              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str Per m2
35 37a MM AK 05.12 2,7 mill    
15 31b PMK MSK 01.10 2,72 mill 41  
25 35a LEP LR 02.09 2,7 mill 41  
6 29b RM KOE/SAP 31.08 3,1 mill    
37 37b BS IF 18.04 2,2 mill    
21 33b MA ER 01.02 2,4 mill 41  
11 31a KJA CAM 29.01 2,22 mill    

***

2015              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str Per m2
               
               

***

2014              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str Per m2
47 39a HO HL/KL 15.08 1,34 mill    
65 48a KG BHB 26.07 2,15 mill    
39 37b AAS MK 01.07 1,95 mill    
72 50b OSS MC 27.05      
41 37c AB DB 19.05 2,08 mill    
65 48a LCV KG 01.05 1,67 mill    

***

2013              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str. Per m2
45 39a TS DHS 14.11 1,2 mill    
43 37c IUS MTS 01.09 1,9 mill    
34 37a OGD/DGS DGS 31.08 2,06 mill    
46 39a IÅH LD 08.08 1,61 mill    
29 35b JU RSS 01.08 2,05 mill    
75 50b CM/HHP HD/JC 24.06 2,1 mill    
27 35a GR JB 15.06 2,11 mill    
13 31b PE JA/VA 31.05 2 mill    
52 39a MS SZ 20.05 1,47 mill    
42 37c BA SAS 01.02 1,7 mill    

***

2012              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str. Per m2
64 48a GA TJ 01.12 1,7 mill    
60 44b RO   15.11 1,9 mill    
7 29b B   19.10 1,65 mill    
21 33b M   15.10 1,6 mill    
16 31b S   12.10 2,1 mill    
67 48a H/N   01.08 1,8 mill    
15 31b SAJ PMK 01.04 1,55 mill    

***

2011              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str. Per m2
5 29b A   22.07 1,65 mill    
70 50a R   01.07 1,5 mill    
49 39a R   01.06 1,45 mill    
52 39a J   29.04 1,11 mill    
56 44a B   18.02 1,51 mill    

***

2010              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str. Per m2
2 29a S   01.12 1,8 mill    
46 39a G   26.11 0,885 mill    
47 39a F   10.11 0,89 mill    
26 35a C   29.09 1,59 mill    
25 35a H   04.08 1,325 mill    
48 39a M   23.07 0,9 mill    
38 37c K   19.07 1,51 mill    
41 37c S   01.07 1,39 mill    
61 46 M   15.06 1,78 mill    
6 29a R/A   06.04 1,69 mill    
54 44a N M 17.03 1,4 mill    

***

2009              
Andel Adr Selger Kjøper Dato Pris Str. Per m2
75 29a L   15.12 1,59 mill    
34 37a R/B   12.08 1,65 mill    
4 50b M   01.05 1,55 mill    

***