Endret: 2 apr 2019     Opprettet: 26 jan 2012

Hva er Fjellhushaugen Boligselskap AS?

Vi er et boligselskap som ble stiftet 23.02.1955 og består av 76 leiligheter fordelt på 18 oppganger i fem 2 etasjers blokker i Prost Hallings vei på Fjellhus i Alna bydel i Oslo kommune.

Adressene våre i Prost Hallings vei er 29A og B, 31A og B, 33A og B, 35A og B, 37A og B og C, 39, 44A og B, 46, 48, 50A og B.

Fjellhus og Fjellhushaugen, er en del av området Teisen i bydel Alna i Oslo kommune. Vi er organisert i et aksjeselskap og har organisasjonsnummer: 933350398, gårdsnr. 139 og bruksnr. 224 og 225. Selskapet forvaltes etter lov om borettslag.

Prost Hallings vei ligger på Teisen, nærmere bestemt på Søndre Fjellhus. Enda nærmere bestemt på Fjellhushaugen, derav boligselskapets navn.

Styret

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ, og velger et styre på tre personer pluss vara, som er ansvarlig for daglig drift som inkluderer ordinære driftsoppgaver, planlegging og gjennomføring av andre aktiviteter og vedlikehold, ha oversikt over selskapets økonomiske status samt gjennomføre generalforsamlingens vedtak.

Informasjon om det til en hver tid valgte styret finnes i menyen under «kontaktpersoner». E-postadresse til styret: styret<krøllalfa>fjellhushaugen.no

Eller til postkasse som er plassert utenfor vaskeriet i Prost Hallings vei 46, eller til S. 1046, Fjellhushaugen Boligselskap A/S, v/ OBOS Eiendinsforvaltning AS, PB 6668 ST. OLAVS PLASS, 0129 OSLO

Forretningsfører ved forvaltningskonsulent Asgeir Tannum tlf. 22 86 82 06.

Styret disponerer ikke egne kontorlokaler.

Vaktmester

Det er ansatt egen vaktmester. Informasjon om denne og arbeidsoppgavene finnes i menyen under «vaktmester».

Kontaktinformasjon

Liste over aktuelle adresser og telefonnummer henger også på oppslagstavlene i oppgangene.

 

Vaskeriet

Boligselskapet driver sitt eget fellesvaskeri. Alle beboere skal ha fått utlevert nøkkel til reservasjonstavlen som henger utenfor døren til vaskeriet. Kontakt styret hvis du mangler nøkkel. Nøkkelen til hver enkelt oppgang passer i selve vaskeridøren.

I vaskeriet finnes det 3 vaskemaskiner, 1 tørketrommel, 1 sentrifuge og 3 tørkerom.

Brukerne betaler 15 kroner per vask i form av kort pålydende 300 kroner som ved første gangs kjøp koster 350 kroner, hvorav 50 kroner i depositum for kortet. Når kortet er brukt opp byttes dette i et nytt mot framvisning av kvittering på innbetalt beløp.

Instruks for bruk av vaskeriet gjelder. Les den før bruk . Eventuelle uregelmessigheter meldes til vaktmester, PH 46 1.etg, eller til styret.

Energi og fyring

Strøm til leilighetene er knyttet til fellesmåling, en ordning som planlegges avviklet ved innføring av nye målere, mens boligselskapet har en sentral fyr for produksjon av varme til oppvarming via vann.

Fellesmåling ble innført høsten 2005 og gir hver bolig muligheten til å spare betydelige nettleiekostnader. Fellesmåling innebar en ombygging av det elektriske anlegget i boligselskapet slik at vi reduserer antall strømuttak. Hafslund Strøm har hovedansvaret for utstyrsleveranse, kraftlevering, teknisk drift, samt kostnadsfordelingen internt i boligselskapet.

Selskapet har et sentralt fyringsanlegg i kjelleren i nr 46. Der finnes både en oljekjel og en elektrisk kjel. Disse sørger for varmt vann i springen og dusjen, samt i radiatorene.

Innkjøp av energi (strøm og olje) skjer via fellesavtaler framforhandlet av OBOS, som også tilbys OBOS Eiendomsforvaltning sine kunder.

Forsikring

Bygningsmassen er helverdiforsikret hos OBOS Skadeforsikring AS. Polisenummer er 10513.

Du må selv forsikre ditt innbo og løsøre, bil. mv.

Kabel-TV

Boligselskapet har inngått en kollektiv avtale med Get som inkluderer analog-TV, digital-TV og Internett. Kostnaden for denne grunnpakken kreves inn over husleieinnbetalingen. Dekodere for digital-TV og Internett kan hentes hos Get i Maridalsveien eller hos en forhandler. Kundservice til Get: 02 123.

Frysere på fellesareal eller i boder

Det er tillatt å ha en ekstra fryser eller kjøleskap på eget område på fellesareal eller i bod. For at slik bruk skal tillates må dette registreres hos styret. Det tas inn en avgift for bruk av strøm fra fellesanlegget til dette, som per 2018 er på 50 kr per måned. Dette kreves inn som en egen post på husleieinnbetalingen.

Det er ikke tillatt å bruke vaskemaskiner i kjellerne. Rørsystemer og utslagsmuligheter er ikke laget for dette. Alle apparater skal merkes med navn og adresse. Meld fra om endringer til styret skriftlig eller via e-post.

Veibeskrivelse?

Fra sentrum: Hvis du kommer Strømsveien via Vålerenga-tunellen fra sentrum kan du kjøre opp til Ulvenkrysset og ta av til høyre der. Da kommer du inn Teisenveien. Du kjører da forbi et lite hvitt hus på venstre side som i gamle dager var et fengsel (det ser lite ut som et fengsel i dag). Du kjører videre forbi gamle Teisen Gymnas på høyre side, som tidligere huset Fengselsskolen. Så kommer du videre nedover til en Joker-butikk på venstre side. Neste gate etter butikken som krysser Teisenveien er Prost Hallings vei. Du skal til venstre i dette krysset. Kjører du 200-300 meter innover Prost Hallings vei kommer du til oss. Vi har adresser fra nr 29-39 på høyre side av veien, og nr 44-50 på venstre side.

Fra Bryn-siden: Hvis du finner Tvetenveien så er du på god vei. Rett før Tvetenveien stikker oppover bakken mot Tveita er det en rundkjøring. Der går Ole Deviks vei til høyre og Teisenveien opp til venstre. Kjør oppover Teisenveien og ta av til høyre i Prost Hallings vei. Kjører du 200-300 meter innover Prost Hallings vei kommer du til oss. Vi har adresser fra nr 29-39 på høyre side av veien, og nr 44-50 på venstre side.

Litt lokalhistorie

Allerede i 1324 er Teisen nevnt i Akershusregisteret. Den gang ble det skrevet Tesinn. Gården Teisen har nok vært en storgård på den tiden og inkluderte områdene fra Valle til Alnabru og Ulven til Tveten. I middelalderen ble Teisen delt opp i flere gårder.

I 1394 var riksråd og ridder Agmund Berdorsson Bolt (derav Agmund Bolts vei) eier av Teisen. Kildene er ikke entydige, men mellom ca år 1380 og 1580 ble gårdene utlagt som bymark for Oslo.

Etter brannen i Gamle Oslo i 1624, bortfaller Teisen som bymark og gårdene kom på private hender.

I 1765 overtar Caspar Herman von Storm (derav Caspar Storms vei) hele Teisen i tillegg til alle de andre områdene han hadde i Akersdalen. Etter Storms dundrende konkurs i 1772 blir Teisengodset solgt på billigsalg.

Gården Fjellhus (søndre) lå ved det som i dag er Fjellhus allé 39. Gården nevnes første gang i 1723, da som del av Oslo Ladegård. I 1810 skilles gården ut som selvstendig gård med gårdstun.

Nåværende Teisen kom under Skøyen og ble fradelt igjen i 1828. I 1857 ble gården overtatt av Niels Young, og den ble solgt til Kristiania kommune i 1918. Våningshuset er panelt tømmerbygning i én etasje. Det er karakterisert som Akers fineste empirebygning, reist ca 1828. Bygningen er fredet; ominnredet til barnehage i 1954.

PS! Fjellhus (nordre) brukes i dag som del av Østre Aker kirkegård. Navnet Fjellhus allé ble vedtatt i 1940.

Mer om nabolaget på Oppdag Groruddalen.no eller Bryn Skole

Velkommen til oss!