Forsikring

Boligselskapets bygningsmasse er helverdiforsikret hos OBOS Skadeforsikring AS. Polisenummer:10513

Aksjeeiere og beboere er selv ansvarlig for å forsikre eget innbo og løsøre, bil og alt annet som innehas av jordisk gods.