Kollektivtrafikk

Mange veier fører til og fra Fjellhushaugen.

Til og med 2. april 2016 gikk det rutebuss i Teisenveien (76/76x). Denne går no i Tvetenveien, der nærmeste holdeplass til Helsfyr T/Tveita er Klosterheim i Teisenveien.

Busslinjene 401/411 kan benyttes til/fra Ulvenkrysset, mot sentrum fortsetter disse mot Helsfyr og videre Strømsveien og Schweigaards gate til Bussterminalen Grønland. Dette er også holdeplassen nærmest Norgesbuss til Flybuss til og fra Gardermoen (tidligere SAS Flybussen).

En kan også benytte T-bane og med det få litt trim og bedre livskvalitet på kjøpet, det er rundt 15 min gangavstand til/fra Hellerud T og ca. 20 min til/fra Helsfyr T og Brynseng T.

Busslinje 66 går i Ole Deviks vei mellom Grorud T og Helsfyr T, og vil fra 3. april 2016 bli heldøgnslinje med avganger ut driftsdøgnet til kollektivtrafikken, samt med avganger søndag, og ikke bare med avganger i IKEAs åpningstider som i dag. Nærmeste holdeplass er Bryn skole i Ole Deviks vei, ved Rema 1000.

Mer informasjon om kollektivtrafikk på Østlandet ligger på Ruters nettsted, kondesenteret nås på telefonnummer 177.