Leilighetstyper

Fjellhushaugen har 8 ulike boligtyper på sin eiendom, hvorav fire typer i en oppgang alene. De fleste leilighetene er type 1, 2 , 3 og 4.

Disse boligtypene finnes i vårt boligselskap:

Leilighetstype 1

2-roms i nr 29 a+b, 31 a+b, 33 a+b, 35 a+b, 37 a+b+c:

Leilighetsnummer: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 22

Leilighetsbrøk: 1,270487525

Leilighetstype 2

3-roms i 29 a+b, 31 a+b, 33 a+b, 35 a+b, 37 a+b+c:

Leilighetsnummer: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 22

Leilighetsbrøk: 1,483453388

Leilighetstype 3

1-roms i 39a:

Leilighetsnummer: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 8

Leilighetsbrøk: 0,815325191

Leilighetstype 4

2-roms i nr. 44 a+b, 48 a, 50 a+b:

Leilighetsnummer: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 20

Leilighetsbrøk: 1,418728469

Leilighetstype 5

3-roms i nr. 46 a:

Leilighetsnummer: 61

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 1

Leilighetsbrøk: 1,346695897

Leilighetstype 6

3-roms i nr. 46 a:

Leilighetsnummer: 62

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 1

Leilighetsbrøk: 1,685979747

Leilighetstype 7

3-roms i nr. 46 a:

Leilighetsnummer: 63

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 1

Leilighetsbrøk: 1,483453388

Leilighetstype x

3-roms i nr. 46 a:

Leilighetsnummer: 76

m2:

Beskrivelse:

Planskisse:

Antall leiligheter: 1

Leilighetsbrøk: 0

***