Endret: 14 okt 2020     Opprettet: 18 aug 2013

Ny aksjeeier i Fjellhushaugen?

Et par tre firr av de oftest stilte spørsmålene og svarene styret som oftest gir.

Sjekk også ut Ofte stilte spørsmål

 

1. Kan jeg skrive meg opp på venteliste for garasjeplass?

Svar: Ta kontakt med garasjelagene.

Fjellhushaugen Boligselskap AS leier ut areale til to garasjelag som drives som egne enheter med eget styre, egne årsmøter og egen drift uavhengig av boligselskapet.

Garasjelag 1 disponerer tilsammen 24 garasjer. Styreleder Lise With, epost: fjellhushaugen1@styrerommet.no. Foretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Garasjelag 2 disponerer 10 garasjer, som består av to rader hver på 5 enheter på oversiden av Prost Hallings vei 29 (brune garasjer). Leder: Else Dahlman (tlf. 950 25 186).

2. Kan jeg velge egen strømleverandør? (per 02.04.19)

Svar: Nei.

Fjellhushaugen Boligselskap AS har etablert avtale om fellesmåling med Hafslund Strøm. Det er OBOS Eiendomsforvaltning og styret som administrerer ordningen.

Når du kjøper eller selger leilighet i boligselskapet gjennomføres det en måleravlesning og målerstanden sendes styret per e-post eller leveres skriftlig til styrets postkasse i Prost Hallings vei 46 (ved vaskeriet, i trappa ned).

Overfor selger gjennomføres det en avregning.

Hafslund er nettleverandør i vårt område.

3. Jeg vil pusse opp. Noe jeg må passe på?

Svar: Ja.

Det ble i 2006 vedtatt i styret at byggebransjens våtromsnorm skal legges til grunn ved aksjeeiers/beboers rehabilitering av bad i selskapet.

Retningslinjer for aksjeeiere ved rehabilitering av våtrom kan lastes ned her.

4. Jeg flytter inn med gullfisken Doffen og hunden Glefse. Er det greit?

Svar: Tja.

Generalforsamlingen har vedtatt at det skal søkes om hold av kjæredyr. I praksis vil dette likevel bare gjelde for dyr som kan komme i kontakt med andre andelseiere. Det er derfor ikke noe stort behov for å søke om hold av Doffen, mens hunden Glefse godkjennes dersom den ikke nektes godkjent jf. de forbehold som framkommer i Ordensreglenes pkt. 3.

Dersom det skulle bryte ut brann e.l. i aksjeselskapets bygningsmasse vil brann og redningsetaten (BRE) henvende seg til styrets tillitsvalgte eller forretningsfører. Dersom styret er klar over at det holdes kjæledyr i bestemte leiligheter vil disse om mulig kunne evakueres, jf. liste som følger med innkallingen til generalforsamling. Ettersom denne er kjent for både styret og forretningsfører vil den ligge til grunn for tilbakemeldinger til BRE. Derfor vil styret på generellt grunnlag anbefale at det søkes om hold av alle kjæledyr selv om disse holder seg innendørs og ikke kommer i kontakt med andre aksjeeiere.