Om fjellhushaugen.no

Styret tar gjerne imot tilbakemeldinger på nettstedet, det være seg forslag til hva som bør ligge her, eventuelt bare ris eller ros.

På Fjellhushaugen Boligselskap sitt nye nettsted er materialet i all hovedsak hentet fra de tre tidligere nettløsningene. Noe er gjort, mer blir gjort.

De gamle nettstedene er fjellhushaugen.borettslag.net (med det tidligere lukkede brukerområdet som ikke lenger benyttes og er avviklet.) og fjellhushaugen.as.

Kontakt styret på e-post: styret[alfakrøll]fjellhushaugen.no