Pusse opp?

Det ble i 2006 vedtatt i styret at byggebransjens våtromsnorm skal legges til grunn ved aksjeeiers/beboers rehabilitering av bad i selskapet.