Vedtekter for garasjelagene

Det finnes to garasjelag som står på festet grunn, eid av Fjellhushaugen Boligselskap AS. Garasjelagene drives som egne enheter med eget styre og egne årsmøter og drift basert på egne vedtekter. Kontakt garasjelagene om du er interessert i garasjeplass.

Vedtekter for Garasjelag 1

Vedtekter for Garasjelag 2

 

Garasjelag 1

Disponerer tilsammen 24 garasjer:

- 6 stk mellom Prost Hallings vei 31 og 33

- 8 stk mellom Prost Hallings vei 35 og 37

- 8 stk mellom Prost Hallings vei 46 og 48

- 2 stk mellom Prost Hallings vei 42 og 44

Styreleder: Lise With, epost: fjellhushaugen1@styrerommet.no.

Foretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS

Revisor: Lars Harald Brinchmann

 

Garasjelag 2

Disponerer 10 garasjer:

- 2 rader hver på 5 på oversiden av Prost Hallings vei 29 (brune garasjer)

Leder: Else Dahlman, tlf. 950 25 186